Bonde

Tamdyr må først leveres til et sentralt, godkjent slakteri (f.eks. Nortura, Fatland, Furuset). Bønder kan også komme selv med slaktet de har hentet på slakteri. Transport kan ordnes av bonden selv, men vi har også mulighet for å hente. Tamdyr kan ikke tas imot samtidig med vilt. Ved skifte så må bedriften tømmes for vilt, og vaskes før mottak av tamdyr, dette er blitt bestemt av regelverket vi følger. Rutinen ellers går på samme måte som for vilt. Ved ulike ønsker for nedskjæringen, prøver vi å oppfylle ønskene så langt det er mulig. Hvor lang tid en slik prosess tar avhenger selvfølgelig av hvor lenge slaktet har hengt på før det kommer til oss og hvor travelt det er hos oss. Normalt tar det fra 1 til 4-5 dager. Det er viktig at bonden tar kontakt i god tid før dyr blir sendt til slakteri, for å avtale og høre om kapasitet hos oss. Vi kjøper også en del utegris av bønder.

Bedriftskunde

Vi tar gjerne imot bestillinger på større partier fra bedriftskunder. Men på grunn av størrelsen på partiene som blir bestilt er det viktig for oss at det blir tatt kontakt på forhånd. Vi må se ann lagerbeholdningen, eller beregne om vi eventuelt har kapasitet til å ta imot bestillingen. Hvis det er ønske om å handle større partier kan det tas kontakt på telefon 95 22 74 55 eller på mail, eller så kan dere henvende dere til kontaktsiden

.

Jeger og Viltmottak

Oppdeling

Når det gjelder oppdeling av dyr, så må store dyr først kløyves, deretter må halvpartene deles i to, mellom 6. og 7. ribbein fra hodet. Kalver og små hjort skal kun kløyves etter ryggen. Denne oppdelingen gjør at mindre deler kjøles raskere ned, det tar mindre plass i mottaket og det blir lettere å håndtere slaktet for videre nedskjæring. Det er også viktig at all slakt som kommer til vårt mottak er merket med feltkontrollapper. Dersom et jaktlag ikke har noen med feltkontrollkurs, må organer medbringes (hjerte, lunger, nyrer og milt) på grunn av at dette er et krav fra mattilsynet i vårt anlegg.

Levering av dyr

Hadeland Viltslakteri har sentral godkjenning av vilt. Alt vilt som kommer inn i bedriften godkjennes av veterinær fra mattilsynet. Alt vilt som kommer til oss må komme ferdig flådd.

For all levering av dyr må jegere og jaktlag ringe på forhånd og avtale tid. Dette for å unngå at mange kommer samtidig, noe som fører til mye venting og kaos. Det som blir best for oss i dette tilfellet er å melde i fra minimum dagen før, grunnet kapasiteten til mottaket. Det er stort sett ønskelig at levering av dyr skjer på ettermiddager, slik at vi kan unngå å avbryte arbeidet med nedskjæring og pakking. Man kan komme med mange dyr samtidig, bare man tar kontakt på forhånd, og denne typen kontakt MÅ gjøres over telefon (ikke SMS).

Produkter

Hvor lang tid det vil ta å gi kjøttet tilbake, avhenger av hvor mye slakt vi allerede har inne, når dyret er skutt, temperatur ute o.l. i forhold til mørning. Men det tar som regel fra ca. 2 til 6-7 dager.

Ved nedskjæring bruker vi vanligvis en standard deling, men ved spesielle ønsker lar dette seg vanligvis gjøre. Alt kjøtt vakuumpakkes og merkes, og kunden får kjøttet tilbake i forbrukervennlige forpakninger. For eksempel; et halvt dyr i standard deling fås tilbake som: Surrede steiker, grytekjøtt i pakninger på 800gr, møbrand, flatbiff, entrecote, lårtunge, ytrefilet og indrefilet (disse kommer ikke hele tilbake, men i forbrukervennlige størrelser). Kjøttdeigen kommer i 500gr. pakninger. Noen kunder ønsker også suppekjøtt, men dette ønsket må sies ifra på forhånd. Alle pakninger merkes med hva slags produkt det er, vekt, pakkedato og holdbarhet. Vi er også veldig interessert i å kjøpe slakt av jaktlagene.

Priser

Vi tar for mottak, oppbevaring, deling og pakking - kr25 pr. kg. inkludert mva. (innveid hos oss på godkjent vekt).